شرکت یاسان

id-ثcard

درباره ما

شرکت یاسان در سال 1373 توسط آقای محمد فارسی بنا نهاده شد واکنون با بیش از 500نفر نیروی انسانی و ظرفیت تولید 80،000 تن در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دکلهای انتقال نیرو می باشد.
towقفغer

محصولات

محصولات یاسان شامل انواع سازه های فلزی از جمله دکلهای انتقال نیرو ، مخابراتی ، سازه های پست برق ، گریتینگ و سایر سازه های فولادی پر کاربرد در صنایع پتروشیمی می باشد.
project-management

پروژه ها

شرکت یاسان به صورت اختصاصی توانمندی اجرای پروژه های EPC در رشته خطوط انتقال و مخابراتی را در داخل و خارج از کشور دارد.
idثea

خدمات

خدمات فنی و مهندسی متنوعی توسط شرکت یاسان ارائه می گردد این خدمات شامل طراحی ، اجرا ، گالوانیزاسیون می باشد.
telثephone

تلفن

شما می توانید در ساعات کاری از شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 17 - 8 با این شرکت تماس گرفته و یا در آدرس مندرج حضور یابید.
downثload

دانلود ها

در این بخش قسمتهایی از فیلم های معرفی شرکت یاسان ، اسناد مربوط به محصولات کاتالوگ و رزومه شرکت را می توانید دانلود فرمایید.

شرکت یاسان

درباره ما

شرکت یاسان در سال 1373 توسط آقای محمد فارسی بنا نهاده شد واکنون با بیش از 500نفر نیروی انسانی و ظرفیت تولید 80،000 تن در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دکلهای انتقال نیرو می باشد.
id-ثcard

محصولات

محصولات یاسان شامل انواع سازه های فلزی از جمله دکلهای انتقال نیرو ، مخابراتی ، سازه های پست برق ، گریتینگ و سایر سازه های فولادی پر کاربرد در صنایع پتروشیمی می باشد.
towقفغer

پروژه ها

شرکت یاسان به صورت اختصاصی توانمندی اجرای پروژه های EPC در رشته خطوط انتقال و مخابراتی را در داخل و خارج از کشور دارد.
project-management
idثea

خدمات

خدمات فنی و مهندسی متنوعی توسط شرکت یاسان ارائه می گردد این خدمات شامل طراحی ، اجرا ، گالوانیزاسیون می باشد.
telثephone

تلفن

شما می توانید در ساعات کاری از شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 17 - 8 با این شرکت تماس گرفته و یا در آدرس مندرج حضور یابید.
downثload

دانلود ها

در این بخش قسمتهایی از فیلم های معرفی شرکت یاسان ، اسناد مربوط به محصولات کاتالوگ و رزومه شرکت را می توانید دانلود فرمایید.

شرکت یاسان

id-ثcard

درباره ما

شرکت یاسان در سال 1373 توسط آقای محمد فارسی بنا نهاده شد واکنون با بیش از 500نفر نیروی انسانی و ظرفیت تولید 80،000 تن در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دکلهای انتقال نیرو می باشد.
towقفغer

محصولات

محصولات یاسان شامل انواع سازه های فلزی از جمله دکلهای انتقال نیرو ، مخابراتی ، سازه های پست برق ، گریتینگ و سایر سازه های فولادی پر کاربرد در صنایع پتروشیمی می باشد.
project-management

پروژه ها

شرکت یاسان به صورت اختصاصی توانمندی اجرای پروژه های EPC در رشته خطوط انتقال و مخابراتی را در داخل و خارج از کشور دارد.
idثea

خدمات

خدمات فنی و مهندسی متنوعی توسط شرکت یاسان ارائه می گردد این خدمات شامل طراحی ، اجرا ، گالوانیزاسیون می باشد.
telثephone

تلفن

شما می توانید در ساعات کاری از شنبه تا پنج شنبه بین ساعات 17 - 8 با این شرکت تماس گرفته و یا در آدرس مندرج حضور یابید.
downثload

دانلود ها

در این بخش قسمتهایی از فیلم های معرفی شرکت یاسان ، اسناد مربوط به محصولات کاتالوگ و رزومه شرکت را می توانید دانلود فرمایید.

آخرین اخبار