یاسان غرفه برتر نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵

یاسان غرفه برتر نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵ تاریخ انتشار: 1397/02/18

یاسان غرفه برتر نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵ : یاسان غرفه برتر نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵

تعداد بازدید: 3049

امسال نیز شانزدهمین دور نمایشگاه صنعت برق با خاطرات شیرین از شما دوستان به پایان رسید. لطف مسئولین و حسن انتخاب مخاطبین تندیس برترین غرفه را به سمت شرکت یاسان کشاند. امید دیدار در نمایشگاههای آتی