یاسان اکنون صادرکننده نمونه استانی ، استان مرکزی

یاسان اکنون صادرکننده نمونه استانی ، استان مرکزی تاریخ انتشار: 1397/02/18

یاسان اکنون صادرکننده نمونه استانی ، استان مرکزی : یاسان اکنون صادرکننده نمونه استانی ، استان مرکزی

تعداد بازدید: 5811

مراسم اهدای لوح صادرکننده نمونه استانی با حضور استاندار محترم و رئیس محترم دفتر اتاق بازرگانی اراک و جمعی از فرهیختگان استان مرکزی صورت پذیرفت که در طی یک مراسم با شکوه از شرکت های صادرکننده تجلیل به عمل آمد.