بازدید وزیر محترم صنعت معدن و تجارت از شرکت یاسان

بازدید وزیر محترم صنعت معدن و تجارت از شرکت یاسان تاریخ انتشار: 1397/02/18

بازدید وزیر محترم صنعت معدن و تجارت از شرکت یاسان : بازدید وزیر محترم صنعت معدن و تجارت از شرکت یاسان

تعداد بازدید: 2967

جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در سفر خود به استان مرکزی از شرکت یاسان, واحد صادرکننده نمونه ملی بازدید به عمل آوردند:
 آقای نعمت زاده پس از بازدید توانمندی های تولیدی و اجرایی شرکت یاسان خاطر نشان کرد این نوع شرکت ها بدون شک سرمایه های اقتصادی ایران می باشند که می تواند به الگویی در منطقه تبدیل گردد. وی همچنین خاطر نشان کرد افزایش حمایت های دولت از بخش خصوصی می تواند منجر به گسترش بیش از پیش بازارهای خارجی گردد.