بازدید هیات اعزامی ارمنستان از شرکت یاسان جهت تست و ساخت برجهای ۴۰۰ کیلو ولت انتقال نیرو

بازدید هیات اعزامی ارمنستان از شرکت یاسان جهت تست و ساخت برجهای ۴۰۰ کیلو ولت انتقال نیرو تاریخ انتشار: 1397/02/18

بازدید هیات اعزامی ارمنستان از شرکت یاسان جهت تست و ساخت برجهای ۴۰۰ کیلو ولت انتقال نیرو : بازدید هیات اعزامی ارمنستان از شرکت یاسان جهت تست و ساخت برجهای ۴۰۰ کیلو ولت انتقال نیرو

تعداد بازدید: 4021

پیرو قرارداد فی مابین شرکت یاسان و شرکت صانیر جهت طراحی و ساخت برجهای ۴۰۰ کیلوولت برای شرکت High Voltage Electrical Network (HVEN)  ارمنستان, یک هیئت بلند پایه از شرکت صانیر, مشانیر و شرکت HVEN جهت تست دکلهای پروژه وارد یاسان شدند. این هیئت ضمن بازدید از توانمندی های شرکت از اینکه برجهای پروژه ای توسط این شرکت ساخته می شود ابراز خرسندی کردند و خاطر نشان کردند که با توجه به سوابق درخشان شرکت از حصول رضایت کامل در پروژه اطمینان خواهند داشت.
در پایان پس از بازدید از کارخانه یاسان, دکلهای تیپ TD۳۰ مربوط به پروژه در ایستگاه تست پژوهشگاه نیرو  واقع در اراک با موفقیت آزمایش گردید.