بهره برداری از بلندترین خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ایران

بهره برداری از بلندترین خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ایران تاریخ انتشار: 1397/02/18

بهره برداری از بلندترین خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ایران : بهره برداری از بلندترین خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ایران

تعداد بازدید: 4751

شرکت مادر تخصصی برق حرارتی که پیشتر با نام سازمان توسعه برق ایران شناخته می شد از شرکت یاسان بابت تولید و اجرای به موقع این پروژه قدردانی کرد. نکته قابل توجه این است که این پروژه بلندترین خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت ایران می باشد که از گتوند به شازند کشیده شده است و قرار است به عنوان یکی از شاه راه های اصلی خط انتقال برق عمل نماید. لذا تکمیل این پروژه برگ دیگری از افتخارات شرکت یاسان می باشد که با همت و تلاش مسئولین و اعضای شرکت در چنین پروژه ملی نقش آفرینی نموده است.