بروز رسانی وب سایت شرکت یاسان

بروز رسانی وب سایت شرکت یاسان تاریخ انتشار: 1397/03/02

بروز رسانی وب سایت شرکت یاسان : بروز رسانی وب سایت شرکت یاسان

تعداد بازدید: 5264

وب سایت رسمی شرکت یاسان از طریق قرارداد جدید با یک شرکت برنامه نویسی وب سایت مجددا مورد ارزیابی و طراحی قرار گرفت و اکثر نواقص نسخه پیشین در این نسخه برطرف گردیده است. در این نسخه نیز تلاش شده است با بهترین شکل توانمندی های شرکت یاسان به نمایش گذاشته شود. یکی از توانمندی های این نسخه امکان گسترش آن می باشد.