ارتقا تصفیه خانه شرکت یاسان

ارتقا تصفیه خانه شرکت یاسان تاریخ انتشار: 1400/02/28

ارتقا تصفیه خانه شرکت یاسان : مدیریت پسماندهای شرکت یاسان بر اساس استاندارد بین المللی ISO14001

تعداد بازدید: 1179

با توجه به اهمیت مدیریت پسماندها در راستای حفاظت از محیط زیست شرکت یاسان سرمایه گذاری قابل توجهی در این خصوص انجام داده است. یکی از این موارد تصفیه خانه پسماند صنعتی حاصل از تولیدات گالوانیزه میباشد که طبق استاندارهای بین المللی با نظارت سازمان محیط زیست استان مرکزی به بهره برداری رسیده است . در این فرآیند آبهای الوده به مواد شیمیایی کاملا خنثی سازی می شود و جهت آبیاری فضای سبز به مساحت 1.5 هکتار مورد استفاده قرار میگیرد. در حال حاضر با افزایش ظرفیت تولید میزان این پسماندها به طبع افزایش یافته است و به همین جهت شرکت یاسان درحال راه اندازی تصفیه خانه جدید با ظرفیت بیشتر می باشد که طبق آخرین متود محیط زیستی طراحی شده است. 

شرکت یاسان از سال 1382 با اخذ گواهینامه ایزو 14001 خود را ملزم به رعایت قوانین حفاظت از محیط زیست دانسته و دیدگاه این شرکت رسیدن به تولید سبز است که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد میکند.

تصاویر استخر در حال احداث را از اینجا مشاهده نمایید.