روز زمین پاک

روز زمین پاک تاریخ انتشار: 1397/03/02

روز زمین پاک : مناسبت روز جهانی زمین تیمی از شرکت یاسان به عنوان سفیران پاکسازی محیط زیست دست به جمع اوری زباله ها زدند.

تعداد بازدید: 3902

روز جهانی زمین پاک که هر ساله در 22 آوریل معادل 2 اردیبهشت برگزار می گردد بهانه ایست جهت توجه بیشتر به محیط زیست که با سرعت زیاد در حال از دست دادن ان هستیم. ما بر این اعتقادیم حتی یک قدم کوچک در راه پاکسازی محیط زیست می تواند اثرات بزرگ داشته باشد. شرکت یاسان همیشه یکی از حامیان فعالیت های محیط زیستی بوده است و در این روز بزرگ به پاس آنچه زمین در اختیار ما قرار داده است به صورت مستقیم اقدام به جمع آوری زباله های اطراف شرکت می کند.

 به امید روزی که این فرهنگ جلوگیری از توسعه زباله در تمامی انسانها نهادینه شود