مسابقات فوتسال دکل سازان اراک

مسابقات فوتسال دکل سازان اراک تاریخ انتشار: 1397/03/02

مسابقات فوتسال دکل سازان اراک : برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتسال دکل سازان اراک

تعداد بازدید: 3759

به مناسبت 22 بهمن مسابقات فوتسال 4 جانبه بین تیم های شرکتهای گام ، سامان نیرو ، پارس دکل گستر و یاسان برگزار گردید.این مسابقات در سالن فوتسال شرکت های آلومرول برگزاری گردید که مورد استقبال مسئولین ورزشی استان گردید. در انتها این مسابقات با قهرمانی تیم شرکت یاسان و اهدای لوح به پایان رسید.