ارتقا گواهینامه های ISO

ارتقا گواهینامه های ISO تاریخ انتشار: 1397/07/22

ارتقا گواهینامه های ISO : شرکت یاسان موفق به اخذ گواهینامه های ISO با ورژن 2015 و2018 شد.

تعداد بازدید: 2986

در پی ارتقا سیستم مدیریتی شرکت یاسان موفق به اخذ گواهینامه های ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 و I.M.S گردید.

گواهی نامه ISO از سال 1379 در شرکت یاسان اجرایی گردید و سیر تکاملی خود را تا امروز طی نموده است. اکنون این سیستم به یکی از مهمترین الگوهای عملکرد مدیریتی تبدیل گردیده است.

این شرکت با ارتقای این گواهینامه ها تعهد خود نسبت به سلامت کارکنان, محیط زیست و دیگر جوانب مدیریتی تولید را تقویت می نماید و در نهایت با هدف محصول با کیفیت نسبت به اجرایی شدن سیستم تاکید می نماید.