اخذ رتبه واحد تحقیق و توسعه برتر در رشته خدمات فنی و مهندسی

اخذ رتبه واحد تحقیق و توسعه برتر در رشته خدمات فنی و مهندسی تاریخ انتشار: 1397/10/16

اخذ رتبه واحد تحقیق و توسعه برتر در رشته خدمات فنی و مهندسی : اخذ رتبه واحد تحقیق و توسعه برتر در رشته خدمات فنی و مهندسی

تعداد بازدید: 2475

اخذ رتبه واحد تحقیق و توسعه برتر در رشته خدمات فنی و مهندسی را به تمامی پرسنل محترم شرکت یاسان تبریک عرض می نماییم.