شرکت یاسان در لیست سازندگان معتبر شرکت نفت و گاز پارس

شرکت یاسان در لیست سازندگان معتبر شرکت نفت و گاز پارس تاریخ انتشار: 1399/02/03

شرکت یاسان در لیست سازندگان معتبر شرکت نفت و گاز پارس : چندین سال پیاپی در لیست بهترین تولیدکنندگان گریتینگ

تعداد بازدید: 1248

شرکت یاسان برای 12 سال پیاپی به عنوان تولید کننده گریتینگ های با کیفیت در وندور لیست شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد. این شرکت افتخار تولید بیش از 3000 تن انواع گریتینگ های سکوهای نفتی و پلایشگاهی را برای این شرکت معظم دارد. برای مثال کلیه گریتینگ های مورد نیاز در سکوهای فاز 13, فاز 17-18 و فاز 22-24 که توسط شرکت صدرا به این شرکت سفارش داده شد از جمله پروژه های موفق بود که تمامی قطعات گریتینگ توسط تکنولوژی الکتروفورج تولید گردیدند.  

شما میتوانید صفحه مربوط به اسم شرکت یاسان در لیست شرکت نفت و گاز پارس را از اینجا دانلود نمایید.