دعوت به نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵

دعوت به نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵ تاریخ انتشار: 1397/02/18

دعوت به نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵ : دعوت به نمایشگاه صنعت برق ایران سال ۱۳۹۵

تعداد بازدید: 4784

شرکت یاسان مفتخر است با حضور در شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق آماده پذیرایی از مهمانان گرامی باشد. امید است حضور امسال شرکت با حمایت دوستان گرامی در صنعت پرشور و مثمر ثمر قرار بگیرد.