دکلهای 4 پایه خود ایستا

دکلهای 4 پایه خود ایستا

دکلهای 4 پایه یا دکل‌های خودایستا دکل‌‍‌هایی میباشند که شامل ۴ پا یا لگ می باشند که با اعضای خرپائی به هم متصل می‌شوند. ارتفاع و بار روی دکل بر اساس نیاز کارفرما قابل تغییر است که توسط تیم مهندسی محاسبه و توسط کارگاه مخابراتی شرکت یاسان تولید میگردد.


گالری تصاویر محصول