دکلهای مهاری

دکلهای مهاری

دکل‌های مهاری به‌وسیله سیم مهار با زمین یا تکیه‌گاه دیگری مهار می‌شوند. این نوع دکل‌ها بنا بر مزیت اصلی‌شان که سبک وزن بودن است، در مکان‌هایی با فضای محدود، مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد اصلی آنها در شبکه موبایل. رادیو، بی‌سیم و شبکه‌های کامپیوتری است.


گالری تصاویر محصول