دکل های 63 کیلوولت

 دکل های 63 کیلوولت

برجهای 63 کیلوولت  خطوط 63 کیلو ولت از دسته خطوط فشار قوی محسوب شده که از آنها به عنوان خطوط فوق توزیع نیز یاد می برند. برج های تیپ NN , AA, CC برجهای رایج تولیدی این سطح ولتاژ در شرکت یاسان هستندکه به شکل دو مداره باز طراحی(سبک سازی( شده اند. از این برج ها به شکل وسیعی در محدوده جغرافیایی ایران استفاده شده است. برج های مذکور در پروژه هایی چون فارسان کوهرنگ، شهرک صنعتی شاهرود، برق فارس، خط دوم آبرسانی زاهدان و غیره استفاده شده است.


گالری تصاویر محصول