دکل های 132 کیلوولت

 دکل های 132 کیلوولت

برجهای 132 کیلوولت خطوط 132 کیلوولت از دسته خطوط فشار قوی محسوب شده و از آنها به عنوان خطوط فوق توزیع نیز یاد می برند. برج های تیپ 10A,-3A, HS2-MS030A, T260A-T2 ,نیز در پروژه سلطان آباد، صفی آباد مورد استفاده قرار گرفته و به لحاظ ابعادی مشابه تیپ 3A-MS0 است.


گالری تصاویر محصول