دکل های 230 کیلوولت

 دکل های 230 کیلوولت

برجهای 230 کیلوولت خطوط 230 کیلو ولت از دسته خطوط فشار بسیار قوی محسوب شده و از آنها به عنوان خطوط انتقال نیز یاد می کنند. برج های -T1 ,30-T1 ,10-HS1 ,3-LS160برج های تک مداره مورد استفاده در پروژه کشور سنگال واقع در قاره آفریقا هستند که در شرکت یاسان طراحی و تولید شده اند.


گالری تصاویر محصول