پایه های برق خط راه آهن

پایه های برق خط راه آهن

دروازه های ریلی یا پایه های برق خط راه آهن از جمله سازه های فلزی می باشد که عمدتا  قطعات آن با جوش متصل می گردد و دلیل اصلی آن ویبریشن رفت و آمد قطارها در کنار پایه میباشد که منجر به حرکت پیچ مهره ها میشود. این پایه ها اشکال مختلف دروازه ای و تک پایه بر اساس طراحی خطوط ریلی به اشکال مشبک و لوله ای مشاهده میشود. طراحی اینگونه سازه ها براساس برآورد بارهای روی سازه از جمله توانمندی های شرکت یاسان میباشد. طی سالهای گذشته پروژه های بزرگ ملی همانند پروژه خط مترو مهرشهر تا شهر جدید هشتگرد توسط شرکت یاسان تولید و تحویل گردید.


گالری تصاویر محصول