پایه های سلول های خورشیدی

پایه های سلول های خورشیدی

پایه های سلول های خورشیدی بعد از پنل های خورشیدی حجم قابل توجهی از سرمایه را به خود اختصاص میدهد و اکثر مشتریان به دنبال کاهش هزینه در این بخش از پروژه میباشند. شرکت یاسان با طراحی اختصاصی این نوع سازه ها گزینه های مختلفی پیش رو مشتریان می گذارد. به عنوان مثال در یکی از طراحی ها از مقطع ناودانی که به روش کوبشی در خاک قرار میگیرد استفاده شده است این مقطع شاید کمی هزینه خرید آهن آلات را بالا ببرد ولی این نکته نباید فراموش شود که این نوع از آهن آلات در مقایسه نوع کلد فرم به عنوان سرمایه نیز تلقی می شود و هر زمان قابل فروش و تبدیل می باشد در حالیکه در نوع کلد فرم بیشتر هزینه برای اجرت ساخت و فرم دهی قطعات پرداخت می شود و شاید خیلی ارزش سرمایه ای نداشته باشد.


گالری تصاویر محصول