کلمپ گریتینگ

کلمپ گریتینگ

کلمپ گریتینگ یا همان بست گریتینگ از جمله اتصالات غیر جوشی گریتینگ به سازه مربوطه می باشد. این نوع کلمپ ها بر اساس نوع گرتینگ گاها متفاوت تولید می گردد. استفاده از این نوع کلمپ بیشتر در مکانهایی استفاده میشود که امکان جوشکاری وجود ندارد و یا احتمال جابجایی گریتینگ وجود دارد. در گالری زیر نحوه استفاده از این نوع کلمپ به همراه عکس از محصول ارائه شده است


گالری تصاویر محصول