گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ تسمه در تسمه از جمله گریتینگ هایی است که به روشهای دستی و الکتروفورج تولید می گردد. این نوع گریتینگ استحکام بیشتری نسبت به نوع تسمه در میلگرد دارد و تسمه ها با ایجاد شیار به صورت شانه ای در هم فرو رفته و توسط جوش به یکدیگر متصل می گردند. استانداردهای متفاوتی برای کاربرد صنایع از این نوع گریتینگ تعریف گردیده است که نهایتا این محصول را به یکی از پرکاربردترین , امن ترین پوشش سطوح مبدل کرده است.


گالری تصاویر محصول