گنترهای پست برق

گنترهای پست برق

سازه‌های گنتری در پست‌های انتقال برق به کار می‌روند که از نظر طراحی و مواد بکار رفته و نحوه تولید آن مشابه برج‌های انتقال نیرو می باشند. شرکت یاسان در پروژه‌های مختلف در سراسر ایران، این نوع سازه‌ها را در ولتاژهای مختلف از 63 کیلوولت تا 400 کیلوولت تولید کرده و به‌کار برده است.

شرکت یاسان همواره در بسیاری از پروژه‌های داخلی و خارجی، به صورت غیرمستقیم، به عنوان تامین‌کننده سازه‌های فلزی پست انتقال، حضور داشته و تولید بیش از 6000 تن گنتری با بیش از 50 قرارداد موفق را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سازه های گنتری، یکی از سازه های پرکاربرد در پست های خط انتقال برق است. عملیات احداث فونداسیون و نصب گنتری توسط تیم اجرایی شرکت یاسان انجام میشود. این شرکت تا کنون چندین پروژه EPC موفق را در حوزه تولید و نصب پروژه های سازه های گنتری، همانند پروژه گنتری های پست لامرد, پست امیرکبیر و ... در کارنامه خود ثبت کرده است. در این پروژ هها نیز همانند همه پروژ ههای اجرا شده توسط شرکت یاسان، تمامی الزامات سلامتی و زیست محیطی مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت شده است.


گالری تصاویر محصول