پایه های فلزی پست برق

پایه های فلزی پست برق

تمامی سازه های فلزی بکاررفته در پست های انتقال نیرو همانند پایه های مقره و رکهای فلزی توسط شرکت یاسان طراحی, تولید و اجرا میگردد. این نوع سازه ها به صورت گالوانیزه گرم پوشش دهی می شوند و از لحاظ طراحی بسیار ساده بوده و گاها اتصالات یه صورت جوش اجرا میگردد. تاریخچه تولید این نوع سازه ها در شرکت یاسان قدمت دیرینه دارد و از سال 1373 تولید و گالوانیزه این قطعات انجام می گرفته است.


گالری تصاویر محصول