پروژه سوريه در قالب چهار قرارداد به ارزش بيش از ۳۰ ميليون يورو ( سهم ياسان ) و به صورت مشارکت با شرکت صاترژی اواخر سال ۹۲ منعقد گرديد . هدف از اين قرارداد تامين بيش از ۲۷،۰۰۰ تن انواع دکلهای ۶۳، ۲۳۰ و۴۰۰ کيلوولت دو و تکمداره برای PETE وابسته به وزارت انرژی کشور سوريه به منظور احياء و بازسازی شبکه خطوط انتقال برق بود . دکل های پروژه شامل ۲۲ تيپ متفاوت با بدنه اضافه و لگ در ارتفاع های متنوع برای هر کدام از آنها بود که در بازه زمانی کمتر از ۲ سال به طور کامل توليد و صادر گرديده است .

گالری تصاویر پروژه