پروژه خط انتقال ۲۳۰ کيلوولت بيبيانا – کاميلا حاصل موفقيت پيشنهاد شرکت ياسان و ساير اعضای مشارکت گروه صانرژی در يک رقابت فشرده بين المللی در کشور بنگلادش می باشد . کل پروژه شامل ۱۶۵ کيلومتر خط ۲۳۰ کيلوولت دو مداره بود که در قالب سه قطعه ۵۵ کيلومتری به سه پيمانکار بين المللی واگذار گرديده و شرکت ياسان مفتخر است که با صادرات بيش از ۳۰۰۰ تن انواع دکل های مربوطه به قطعه سوم و ارائه بالاترين کيفيت دکل های خط مذکور به گفته مدير عامل کارفرما و ساير عوامل اجرايي ، برگی ديگر به افتخارات صادراتی خود بيفزايد . دکل های متناسب با شرايط پيچيده اجرايي منطقه توليد و عرضه شده اند .

گالری تصاویر پروژه