فعالیت های محیط زیستی یاسان

فعالیت های محیط زیستی یاسان

ایام قدیم

ایام قدیم

صادر کننده نمونه وزارت نیرو

صادر کننده نمونه وزارت نیرو

شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران سال 1395

شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران سال 1395

فوتسال چهارجانبه سال 96

فوتسال چهارجانبه سال 96

مراسم افطاری سال 94

مراسم افطاری سال 94

پروژه دکلهای تلسکوپی 63 کیلوولت ملک مکان

پروژه دکلهای تلسکوپی 63 کیلوولت ملک مکان

ساخت و نصب بلندترین برج تلسکوپی اسران

ساخت و نصب بلندترین برج تلسکوپی اسران

نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی

جشنواره تولید ملی سال 88

جشنواره تولید ملی سال 88

بازدید وزیر صنعت معدن تجارت

بازدید وزیر صنعت معدن تجارت

مراسم اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396

مراسم اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1396

نمایشگاه انرژی ترکمنستان

نمایشگاه انرژی ترکمنستان

جشن صادرکننده نمونه 95

جشن صادرکننده نمونه 95

مراسم افطاری سال 95

مراسم افطاری سال 95

ساخت دکلهای تلسکوپی 400 کیلوولت در شرکت یاسان

ساخت دکلهای تلسکوپی 400 کیلوولت در شرکت یاسان

برجهای مخابراتی مونتاژ شده

برجهای مخابراتی مونتاژ شده

نمایشگاه اراک صنعت سال 1397

نمایشگاه اراک صنعت سال 1397

سمینار بهینه سازی خطوط انتقال نیرو 90

سمینار بهینه سازی خطوط انتقال نیرو 90

عید سعید غدیر خم 1396

عید سعید غدیر خم 1396

نمایشگاه ابزارآلات و صنعت استان مرکزی

نمایشگاه ابزارآلات و صنعت استان مرکزی

برجهای تله کابین نمک آبرود و لاهیجان

برجهای تله کابین نمک آبرود و لاهیجان

مراسم صادرکننده نمونه استانی 1398

مراسم صادرکننده نمونه استانی 1398

تست تخریب دکل انتقال نیرو

تست تخریب دکل انتقال نیرو

تصفیه خانه کارخانه یاسان

تصفیه خانه کارخانه یاسان